Ponuda Istraživanje tržišta

Cilj istraživanja: Analiza potrošačkih percepcija paketa ponude svežeg mesa i delikatesa u maloprodajnim objektima na tržištu Srbije – uključujući analizu vodećih maloprodavaca kroz dva paralelna istraživanja:

Tehnika


Dva paralelna istraživanja:
1. F2F (licem u lice) istraživanje kućnih menadžera (osoba zaduženih za nabavke u domaćinstvu)
2. Mystery Shopping istraživanje (u odeljenjima mesa i delikatesa maloprodajnih objekata)

Instrument – istraživačke teme

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
- mesta kupovine mesa i delikatesa – vrste maloprodajnih objekata
- frekvencije kupovina mesa i delikatesa prema vrstama maloprodajnih objekata
- faktori kupovine mesa i delikatesa
- razlozi kupovine mesa i delikatesa u određenim vrstama maloprodajnih objekata
- prednosti / mane različitih vrsta maloprodajnih objekata
- poznatost proizvođača mesa i delikatesa
- kupovina različitih proizvođača mesa i delikatesa
- frekvencije kupovina mesa i delikatesa prema maloprodavcima
- zadovoljstvo ponudom mesa i delikatesa prema maloprodavcima
- socio-demografski podaci: pol, godine, obrazovanje, bračni status, radni status, lična i primanja domaćinstva

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
- prvi utisci o prodajnom mestu (vreme do prvog kontakta, pozdrav prodavaca, ponuđena pomoć)
- izgled prodajnog mesta (čistoća, uređenost, materijali sa informacijama o proizvodima)
- proizvodi (izloženost, raspored, cene)
- informacije o uslugama (briga o potrebama kupca, znanje prodavaca, prodajne sposobnosti)
- opšti utisci
- specifični standardi čija se ispoštovanost meri, prema zahtevima klijenta
- informacije o poseti (dan, datum, vreme, broj kupaca, broj zaposlenih).Uzorak

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
- veličina: 1000 ispitanika, muškarci i žene od 18 do 64 godine starosti, kućni menadžeri
- reprezentativan prema populaciji gradova koji ulaze u uzorak (veličina i starosna distribucija)
- tip naselja: gradska (Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš, Kruševac, Kragujevac, Šabac i Valjevo)

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa

- veličina: 44 posete. 22 objekta po 2 posete, posete odeljenjima mesa i delikatesa u trgovinama u definisanim gradovima. Ukupno 26 poseta se obavlja u većim maloprodajnim objektima (super marketi i hipermarketi), 14 poseta se obavlja u većim specijalizovanim radnjama za prodaju mesa i delikatesa – mesarama i 4 posete se obavljaju u malim – lokalnim radnjama)


Vreme trajanja istraživanja

1. F2F istraživanje kućnih menadžera
- Pripreme: 10 dana
- Terenski rad: 14 dana
- Izveštaj: 10 dana

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
- Pripreme: 5 dana
- Terenski rad: 5 dana
- Izveštaj: 5 dana days

Ova 2 istraživačka postupka se odvijaju paralelno tako da je ukupno vreme trajanja istraživanja 34 dana.

Izveštaj
1. F2F istraživanje kućnih menadžera
- PPT file na srpskom jeziku u elektronskoj formi
- xls tabele sa ukrštanjima na srpskom jeziku u elektronskoj formi

2. Mystery Shopping istraživanje u odeljenjima mesa i delikatesa
- PPT file na srpskom jeziku u elektronskoj formi

Нема коментара:

Постави коментар

 
CONTACT FORM
Please fill contact form in details:
Name and surname:  *
E-mail:  *
Telephone:  *
Arrival:  *
Check out:  *
Number of Persons:  *
Accommodation Type:
Price:
Destination:  *
Business Sector:
Subject:  *
Wishes and comments:
 
 
 *Must be filled with fields.  
 


Call Centar

Promotivna akcija kako dobiti besplatni website turistickog objekta traje do kraja 2011. god i ukljucuje oglasavanje u dva CRS-a (www.booking-hotels.biz i www.telenetholidays.com), sa besplatnim koriscenjem usluga oglasavanja max 1 vesti mesecno u trajanju od 7 dana ... saznaj vise
 

Copyright Info Telenet Group - Srbija Zabranjeno kopiranje sadrzaja sajta u celosti ili delovima || Telenet Marketing Call Centar || +381.64.555.8581; +381.61.6154768; || marketing@booking-hotels.biz